Svenskor tränar för sex

            

Svenskorna sticker ut i en ny undersökning om europeiska kvinnor och sport.
De tränar av andra anledningar än sina sydländska medsystrar - för att få bättre självförtroende och boosta sexlivet. Unga kvinnor från Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Ryssland, Turkiet och Sverige deltog i enkäten. Och svenskornas svar skiljde sig på många punkter från svaren som tjejerna i de andra länderna gav.

För det första tränar svenskorna i mindre utsträckning än sina utländska medsystrar. Bara 47 procent av svenskorna svarade att de är aktiva inom idrott. Genomsnittet för alla länder tillsammans var 52 procent, och tyskorna toppade listan med hela 67 procent sportiga brudar.

Men de svenskor som väl kör på i gymmet eller joggingspåret är mer hängivna än några andra. Hela 53 procent av svenskorna som uppgav att de tränar svarade att blir irriterade om de missar ett pass. Det var toppnoteringen i undersökningen.

Kvinnor från alla länder svarade att de främst idrottar för hälsans skull. Bortsett från ryskorna, fransyskorna och italienskorna - för dem var det främsta målet med träningen att få en snyggare kropp.

Men svenskorna saknar inte helt fåfänga för det. Hela 64 procent höll med om att sport förbättrar deras sätt att se på sitt utseende - i inget annat land var siffran så hög. Och 76 procent av svenskorna höll med om att träning hjälper dem att tro på sig själva, också en toppnotering.

Det mest oväntade resultatet var kanske att hela 28 procent av svenskorna uppgav att idrott ger dem ett bättre sexliv, och 26 procent kryssade för att sport ger dem mer lust. I inget annat land tycktes sport spela en så stor roll för aktiviteterna i sängkammaren.

Det var också fler svenskor än tjejer av någon annan nationalitet som uppgav att regelbunden workout påverkar graden av framgång i det sociala livet, karriären och studierna.

Ett annat intressant och tragiskt resultat var att vissa kvinnor som inte tränade sade sig avstå eftersom det inte är feminint. Men denna syn var ytterst ovanlig i Sverige - i Ryssland var det däremot en utbredd åsikt. Samma sak gäller för de kvinnor som höll med om påståendet att de inte tränar eftersom det gör dem för muskulösa, bottennotering för svenskorna ihop med tyskorna och nederländskorna, och toppnotering för ryskorna. Om man nu kan kalla det en toppnotering.

Däremot svarade många av svenskorna, hela 21 procent, att de undviker gymmet eftersom de inte gillar att svettas. Svenskorna utmärkte sig även genom att rekordhöga 58 procent höll med om att idrottsmiljön är för mansdominerad.

Onlineenkäten genomfördes i början av 2008 av företaget TNS som är specialiserade på marknadsundersökningar. De agerade på uppdrag av Nike.  10 078 kvinnor mellan 16 och 30 år svarade på frågorna.